114 miljoen beschikbaar voor uitdagingen Participatiewet

Uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) komt 114 miljoen euro beschikbaar voor de arbeidsmarktregio’s ter ondersteuning van de Participatiewet. De ESF gelden kunnen worden ingezet zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen op werk krijgen. Voor elke arbeidsmarktregio is een budget gereserveerd. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept arbeidsmarktregio’s op een beroep te doen op deze ESF gelden: “De gemeenten staan voor grote uitdagingen als gevolg van de Participatiewet die over enkele weken in de Eerste Kamer wordt behandeld. Ik roep de arbeidsmarktregio’s op deze middelen optimaal in te zetten”.

Werklozen die extra hulp nodig hebben bij het vinden van een baan worden in Nederland geholpen met ESF gelden.
Enkele voorbeelden hiervan zijn: werkloze jongeren, oudere werkzoekenden, langdurig werklozen, of mensen met een arbeidsbeperking of aan gedetineerden jongeren in een jeugdinrichting. Met ESF-geld kunnen zij een opleiding volgen en worden ze voorbereid op een baan. Een deel van het beschikbare subsidiebudget is daarnaast bestemd voor de (ex-) leerlingen
van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

Werkgevers kunnen later dit jaar ESF-subsidie krijgen voor duurzame inzetbaarheid van werkenden.