Arbeidsrecht actualiteiten

Spreker: Arbeidsrecht advocaat
Locatie: Breda
Datum: 26 april 2012
Tijdstip: 16.00uur

In deze bijeenkosmten komen in vogelvlucht diverse actualiteiten aan het licht, zoals de vakantiedagenwetgeving, loonbeslag, ontslagrecht en opbouw ontslagdossier, concurrentiebeding, ziekte/re-integratie enz.