30%-regeling ook bij volgend dienstverband maar niet bij meerdere werkgever

Indien een werknemer met een 30% regeling van baan verandert, kan de 30% regeling ook bij zijn nieuwe werkgever worden toegepastindien de periode tussen de 2 dienstbetrekkingen maximaal 3 maanden bedraagt.

Dubbele toepassing niet mogelijk
Vorig jaar oordeelde het gerechtshof nog dat de 30%-regeling kon worden toegepast op meerdere dienstbetrekkingen. De Hoge Raad heeft kortgeleden bepaald dat dat niet altijd het geval is.