AOW

De AOW-leeftijd wordt met ingang van het nieuwe jaar 65 jaar + 2 maanden. 
Uiteindelijk zal in 2023 de AOW-leeftijd 67 jaar zijn. In het regeerakkoord 2012 is een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd na 2015 opgenomen. Het wetsvoorstel hiertoe wordt naar verwachting in het voorjaar van 2014 ingediend bij de Tweede Kamer.