Aandachtspunten uitdiensttreding

Bij de afwikkeling van een dienstverband zijn er een aantal zaken waar u aan moet denkenzoals een correcte schriftelijke bevestiging en een eindafrekening.

Naast per wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt moet ook worden vermeld:
• dat en wanneer er een eindafrekening plaatsvindt en waarop de eindafrekening betrekking heeft, zoals de vakantietoeslag, vakantiedagen en 13e maand etc.
• of er nog andere vergoedingen zijn (zoals een winstuitkering of bonus), die pas op een later moment worden uitgekeerd of dat het recht op die vergoeding nog moet worden vastgesteld
• of de werknemer nog vergoedingen aan de werkgever moet betalen, zoals opleidingskosten 
• welke zaken de werknemer moet inleveren (bijvoorbeeld een laptop, mobiele telefoon of leaseauto) en waar.

Bij de eindafrekening is het van belang onder andere de volgende aspecten goed te bekijken:
• is er een beëindigingsvergoeding afgesproken of toegewezen door de rechter? Zijn over de uitkering daarvan bijzondere afspraken gemaakt?
• heeft de werknemer nog recht op (pro rata) vakantietoeslag of uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen?
Of heeft hij teveel vakantiedagen opgenomen? Als dit laatste het geval is en er zijn geen bijzondere afspraken over gemaakt, dan kan dit verrekend worden met de laatste salarisbetaling
• neem eventuele vergoedingen die de werknemer moet terugbetalen (bijvoorbeeld opleidingskosten) mee.

Transitievergoeding
Per 1 juli 2015 zijn werkgevers op grond van de Wet Werk en Zekerheid verplicht om bepaalde werknemers een transitievergoeding te betalen. Het gaat hierbij om werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn geweest  en waarvan het dienstverband eindigt door opzegging, ontbinding, of door het niet voortzetten van een tijdelijk contract op initiatief van de werkgever.

Aanzegtermijn
Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht om bij afloop van tijdelijke contracten van zes maanden of langer een aanzegtermijn van tenminste één maand in acht te nemen. Dit houdt in dat werkgevers een werknemer met een dergelijk contract een maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt, schriftelijk moet laten weten of deze wordt verlengd of beëindigd.