Aanpak ouderenwerkloosheid uitgebreid

Minister Asscher maakt wordt € 34 miljoen extra vrij om de kansen op werk voor ouderen te vergroten.Werkzoekenden vanaf 50 jaar komen voortaan ook in aanmerking voor bijvoorbeeld een sollicitatietraining of geld voor scholing.

Vorig jaar werd al € 67 miljoen beschikbaar gesteld aan UWV voor de aanpak van de werkloosheid onder 55-plussers voor het 'Actieplan 55-plus werkt'. Door dit plan kan een oudere werkzoekende met een WW-uitkering netwerk- en sollicitatietrainingen krijgen, geld ontvangen voor scholing of inspiratiedagen bezoeken waar werkzoekenden en werkgevers aan elkaar worden gekoppeld. Uitzendbureau’s ontvangen een bonus als zij een oudere werkzoekende aan een baan helpen. De
minister breidt de regeling nu uit omdat de arbeidsmarktpositie van 50-plussers niet veel afwijkt van de groep 55-plussers.

Asscher schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer verder dat het Actieplan van UWV op enkele onderdelen nog achterblijft, maar wel effect heeft.

OP 30 juni starten UWV en MKB-Nederland gezamenlijk de campagne 'Open voor kansen, open voor 50-plus'. Het doel hiervan is om de kansen op een baan voor oudere werkzoekenden te vergroten. Het aantal werkzoekende 50-plussers met een WW-uitkering is nog steeds stijgend.