Aanpassing arbeidsduur en arbeidstijden

Via de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) is al geregeld dat werknemers kunnen verzoeken om meer of minder uren te gaan werken.
Werkgevers mogen dit verzoek alleen afwijzen als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang of dienstbelang, zoals onvoldoende personeel om het werk op te vangen.

Vanaf volgend jaar is het wellicht ook mogelijk om de afgesproken arbeidsduur in te delen op basis van schooltijden of thuiswerken bijvoorbeeld. Het wetsvoorstel “flexibel werken” wordt binnenkort behandeld in de tweede kamer.Het invoeren van dit wettelijk recht maakt het voor de werknemers makkelijker om het bespreekbaar te maken in de organisatie. Van belang is dat werkgevers hier al goed over gaan nadenken! Wat zijn de gevolgen? Werkplek thuis faciliteren, hoe is het met de bereikbaarheid, wat zijn de mogelijkheden en fiscale gevolgen bij het verstrekken van laptop, telefoon van de zaak, de werkuren verspreiden over meer dagen werkdagen is wellicht ook meer reiskosten enz. Deze aanpassing zorgt ervoor dat men afspraken opnieuw moet gaan vastleggen in bijvoorbeeld het personeelshandboek en dat hieruit niet alleen financiële maar ook fiscale (loonheffingen) gevolgen kunnen ontstaan . Laat u tijdig goed informeren door een HR en salarisadviseur zodat u niet voor verrassingen komt te staan