Aanpassing stamrecht

Voor 80% belast
Vanaf 1 januari 2014 kunnen bij bestaande stamrechten de volledige aanspraak bij banken, verzekeraars of bij een stamrecht BV in één keer worden opgenomen. Deze aanspraak wordt niet volledig, maar voor 80% betrokken in de inkomstenbelasting.
De stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen is per 1 januari 2014 afgeschaft. Dit houdt in dat nieuwe ontslagvergoedingen in het jaar dat de belastingplichtige deze ontvangt van de werkgever volledig in de heffing worden betrokken, tegen het reguliere tarief in de inkomstenbelasting.