Aanvulling van WW via CAO is mogelijk

Werknemers en werkgevers krijgen de mogelijkheid om per sector een private aanvulling op de werkloosheidsuitkering af te spreken.
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de hiervoor benodigde maatregel. Op dit moment bouwen werknemers de eerste tien jaar een maand WW per gewerkt jaar op, daarna een halve maand per gewerkt jaar, tot maximaal 24 maanden. 
Voorheen was dit een maand per gewerkt jaar met een maximum van 38 maanden.

De werkgevers en werknemers stemden in 2013 bij het sociaal akkoord met deze versobering in waarbij ze afspraken dat ze zelf de mogelijkheid zouden krijgen om per sector de WW-rechten aan te vullen tot de oorspronkelijke duur van maximaal 38 maanden.
De aanvulling van de WW verloopt via een boven sectoraal fonds van de werknemers en werkgevers.
De aanpassing van het Besluit fondsen en spaarregelingen waar de ministerraad nu mee heeft ingestemd maakt de oprichting van zo’n fonds mogelijk. De maatregel zal in werking treden na publicatie in de Staatscourant.


Nieuwsbrief?

Volg ons