Aanzeggen

vanaf 1 januari moet u aanzeggen!Vanaf 1 januari 2015 bent u verplicht de werknemer, die een arbeidsovereenkomst van zes maanden of meer heeft, uiterlijk één maand vóór het einde van die overeenkomst schriftelijk te informeren “Aanzeggen” over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Ingeval van voortzetting moet u ook schriftelijk aangeven onder welke (arbeids)voorwaarden die verlenging plaatsvindt. Doet u dat niet of niet op tijd, dan bent u de werknemer een vergoeding verschuldigd van maximaal een maandsalaris