Aanzegvergoeding

Aanzegvergoeding naar rato aantal werkdagen

Wanneer een werkgever niet tijdig schriftelijk aan een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd meedeelt of die arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd, is hij een vergoeding aan de werknemer verschuldigd naar rato van het aantal dagen per maand.

Uit een uitspraak van ktr. Utrecht 14 augustus 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:6385.  volgt dat de hoogte van de aanzegvergoeding moet worden vastgesteld door een maandsalaris te berekenen naar rato van het aantal werkdagen ‒ en níet van het aantal kalenderdagen. Omdat het aantal kalenderdagen per maand varieert (28-31 dagen), vereist deze uitspraak een andere berekening.

Nieuwsbrief?

Volg ons