Afdrachtvermindering onderwijs

De afdrachtvermindering loonbelasting onderwijs is afgeschaft. Hiervoor in de plaats kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren