Afschaffing fictieve dienstbetrekking commissaris

Voor deze personen hoeft dan geen loonbelasting en premie volksverzekeringen meer te worden ingehouden.
Vrijwillige voortzetting van het fictieve dienstbetrekkingsregime is in de meeste gevallen nog wel mogelijk volgens de opting-inregeling.
Dit kan onder andere wenselijk zijn voor buitenlandse commissarissen aan wie de 30%-regeling is toegekend. De wetswijziging heeft geen gevolgen voor de btw-verplichtingen die in de meeste gevallen bestaan ten aanzien van de commissarisbeloningen.Nieuwsbrief?

Volg ons