Auto van de zaak en gevolgen belastingen

Wat is er veranderd?
De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto's is met ingang van 2014 gestopt.

Voor oldtimers gaat de vrijstelling nu pas gelden voor auto's van 40 jaar en ouder. Onder bepaalde voorwaarden is er een overgangsregeling.

Meerdere provincies hebben de provinciale opcenten verhoogd.

De normen voor vrijstelling van BPM aangescherpt.

De bijtellingsregeling voor het privégebruik van de zakenauto is gewijzigd.

De accijns van diesel en LPG verhoogd.

Alle wijzigingen en wat die veranderingen inhouden leest u in de factsheet autobelastingen 2014 (pdf)


Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de aanschaf, onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Dit geldt ook voor leaseauto’s. Omdat de auto ook privé wordt gebruikt, moet u voor het privégebruik btw betalen.
U betaalt btw over het werkelijke privégebruik. Om dit privégebruik te bepalen moet u een sluitende kilometeradministratie bijhouden. Met behulp van deze kilometeradministratie kunt u dan berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik. Hebt u geen kilometeradministratie? Dan stelt u de btw die u moet betalen voor het privégebruik vast op 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.