BSN nummer voor buitenlandse werknemers

Het sofinummer bestaat niet meer vanaf 6 januari 2014.
Vanaf deze datum ontvangt een buitenlandse werknemer een BurgerServiceNummer (BSN), na inschrijving in De Registratie Niet Ingezetenen (RNI).

Inschrijven kan bij 1 van de 18 loketgemeenten. Per 6 januariaanstaande stopt de Belastingdienst dus met uitgifte van sofinummers aan niet-ingezetenen.

Ten overvloede, als de werkgever een nieuwe werknemer in dienst neemt, moet deze het BSN van de werknemer in de loonadministratie opnemen.

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) is op 6 januari 2014 in werking getreden.
Met de inwerkingtreding van de Wet BRP:
• vervalt het sofinummer definitief,
• wordt de registratie van niet-ingezetenen mogelijk gemaakt,
• krijgen gemeenten de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen
• en worden de procedures rondom de aangifte van vertrek gewijzigd.

Voor verdere informatie kunnen jullie contact met ons opnemen.