Belasting verschuldigd over prijs WK-pool georganiseerd door de werkgever

Bij een WK-pool waarbij de prijs van minimaal € 454,= waard is, kan het zijn dat er over het prijzengeld 29% kansspelbelasting dient te worden betaald.
Als u als werkgever de pool organiseert, dient u vast te leggen wat de pool inhoudt en wat de prijzen zijn. Bij prijzen met een waarde van minimaal € 454,= dient u als werkgever over het hele bedrag binnen één maand na de prijsuitreiking 29% kansspelbelasting afdragen.
De kansspelbelasting is niet van toepassing indien werknemers zelf een pool opzetten waaraan niet iedereen kan deelnemen, dit omdat er dan geen sprake is van het gelegenheid geven tot deelname aan een kansspel.