Bijeenkomst Actualiteiten rondom Pensioen

Spreker: Martijn Visser van Laater / Pensioenbeheer Nederland
Locatie: Rotterdam
Datum: dinsdag 14 mei 2013
Tijdstip: 16:00 - 18:30 uur
Bent u op de hoogte van de laatste ontwikkeling op pensioengebied?  Graag nodigen we je uit voor een bijeenkomst met als onderwerp actualiteiten rondom pensioen. Voor dit onderwerp hebben we de heer Martijn Visser van Laater / Pensioenbeheer Nederland bereid gevonden om een heldere en interessante presentatie te verzorgen.

Voor de meeste werkgevers moeten de pensioenregelingen in Nederland aangepast worden.
Bent u op de hoogte van de noodzakelijke wijzigingen en de gevolgen daarvan?
Tijdens deze bijeenkomst worden alle (voorgenomen) wijzigingen besproken.
Wat moet de werkgever doen en wat is slim om vooral niet te doen. De komende jaren worden belangrijke
pensioenkeuzes in Nederland gemaakt. Maakt uw bedrijf de juiste keuze? Hoe past dit binnen uw organisatie!

Pensioen is ook snel in beweging en levert steeds meer onrust en discussie met OR en werknemers op. De
stapsgewijze verschuiving van de AOW-leeftijd tussen 2013 en 2023, de sprong van de fiscale pensioenleeftijd
in een keer naar 67 per 2014, de toekomstige koppeling met de leeftijdsontwikkeling, de gevolgen van
de extreem lage rentestand, het afstempelen van de eerder zo zeker lijkende pensioenrechten,
het veronachtzamen van het inflatie risico, en de risicovolle vlucht naar beschikbare premieregelingen.
Dit zijn enkele punten waaruit blijkt dat het van groot belang is goed naar de huidige en
eventueel nieuwe pensioenregeling te kijken.

Mocht u vooraf al vragen hebben over dit onderwerp, laat dit ons weten, dan kunnen wij vragen of dit in
de presentatie meegenomen kan worden.

Dus mocht u zich bezig houden met pensioenen is dit een bijeenkomst welke u niet mag en kan missen.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor directeuren, managers (en teamleiders) welke (mede)verantwoordelijk
zijn voor de collectieve pensioenregeling binnen hun organisatie.

Om voldoende interactie te houden, is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij met inschrijven!

De kosten voor deze middag zijn gratis voor vaste relaties van Salarisjobs en € 250,00 voor niet relaties.

Mocht u interesse hebben om deze bijeenkomst bij te wonen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden vóór
30 april a.s. via contact@salarisjobs.nl. Maar let op vol is vol en op basis van datum van inschrijving stellen
we de deelnemerslijst op.

Graag tot ziens op 14 mei a.s.!