Bijverdiengrens student of mbo’er

Dit in verband met de studiefinanciering

Van belang is de bijverdiengrens voor 3 groepen:

- Hbo’ers en wo’ers met studiefinanciering volgens het oude stelsel voor het hoger onderwijs
- Mbo’ers onder de 18 jaar met een zogenaamd studentenreisproduct
- Mbo‘ers van 18 jaar of ouder die studiefinanciering ontvangen

Deze groepen medewerkers mogen in 2017 op jaarbasis maximaal € 14.215,75 bijverdienen. Het gaat hierbij om het verzamelinkomen of belastbaar loon. Ook inkomsten niet in Nederland tellen hier mee.

In het hoger onderwijs bestaan 2 stelsels voor studiefinanciering t.w. het oude stelsel (met een basisbeurs met of zonder een aanvullende beurs en lening) en het nieuwe stelsel en dit is zonder basisbeurs.
Studenten in het hoger onderwijs en volledig onder het nieuwe stelsel vallen, hebben geen rekening te houden met de bijverdiengrens.

Nieuwsbrief?

Volg ons