Collegiale in- en uitlening

Als u tijdelijk geen werk hebt voor een aantal van uw werknemers kunt u deze werknemers tijdelijk ter beschikking stellen aan een andere onderneming die deze werknemers op dat moment goed kan gebruiken. In feite is collegiale inlening een variant van inlenen van personeel, waarbij de ene ondernemer het eigen personeel ter beschikking stelt aan een collega-ondernemer 'bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk'.

De woorden 'bij wijze van hulpbetoon' duiden op een tijdelijke terbeschikkingstelling van een werknemer. Om te kunnen spreken van uitlenen 'bij wijze van hulpbetoon' moet het bijvoorbeeld gaan om een niet voorziene piekbehoefte bij de inlenende ondernemer. De andere ondernemer kan in die situatie bijspringen. De tijdelijkheid van de collegiale inlening hangt samen met het uitgangspunt dat de werknemer bij de uitlener in dienst is om binnen zijn eigen bedrijf werkzaam te zijn. Een lange inleenperiode zou in strijd zijn met dat uitgangspunt. De tijdelijkheid geeft de doorslag.

Collegiale in- en uitlening komt vrij veel voor in de branche van loodgieters- en elektrotechnische installatiebedrijven en bij streekvervoerbedrijven. Bij collegiale inlening maakt de inlener gebruik van de rustigere perioden bij een andere onderneming. In principe kan collegiaal in- en uitlenen overal op de arbeidsmarkt voorkomen. De collegiale in- en uitlening heeft als doel tijdelijke capaciteitsproblemen bij de ene werkgever op te lossen met personeel dat in dienst is en blijft bij een andere werkgever.

Tip!

Als u met  enige regelmaat werknemers uitleent, kunt u in de arbeidsovereenkomst een mobiliteitsclausule laten opnemen. In deze clausule is bepaald dat de werknemer in opdracht van de werkgever aan een andere werkgever ter beschikking kan worden gesteld. Het is handig ook bijkomende afspraken op te nemen over de condities waaronder een dergelijke uitlening plaatsvindt. De werknemer is in dat geval verplicht mee te werken aan de uitlening.

Ontbreekt een mobiliteitsclausule dan kan de werkgever de werknemer alleen uitlenen als de betrokken werknemer daarmee instemt. Ontbreekt een mobiliteitsclausule dan kan de werknemer wel impliciet instemmen. Hiervan kan sprake zijn als de aard van de functie uitlening kan meebrengen. De werknemer is zich in dat geval bij aanvaarding van de functie bewust geweest van de mogelijkheid te worden uitgeleend.

Nieuwsbrief?

Volg ons