Crisisheffing

Crisisheffing ook in 2014
De crisisheffing voor werkgevers van 16% over topsalarissen boven 150.000 euro wordt toch nog een jaar verlengd (en was dus toch niet éénmalig, zoals beloofd)!