De drie ingansgdata voor wijzigingen Wet Minimumloon

De wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag is de afgelopen maand gepubliceerd
In de wet is geregeld dat jonge werknemers eerder recht krijgen op het volwassen minimumloon. Deze wijziging treedt in op 1 juli 2017.

15 jaar                          €  469,60
16 jaar                          €  540,05
17 jaar                          €  618,35
18 jaar                          €  743,55
19 jaar                          €  860,95
20 jaar                          € 1.095,80
21 jaar                          € 1.330,60
22 jaar en ouder           € 1.565,40


De nieuwe regels voor stukloon en meerwerk gaan in werking per 1 januari 2018. De nieuwe stukloonregels houden in dat werknemers altijd het minimumloon moet ontvangen ook als men per opgeleverd of geproduceerd stuk betaald krijgen. Deze stukloonregels zouden ook in gaan per 1 juli maar door juridische vormgeving van de wetswijziging worden deze uitgesteld tot 1 januari 2018.
De laatste maatregel gaat pas in op 1 januari 2019. Per 1 januari 2019 wordt het meerwerk alleen in betaalde vrije tijd gecompenseerd krijgen als dit is opgenomen in de cao. Is er geen cao van toepassing dan moet voor meer-uren altijd minimaal het wettelijk minimumloon uitbetaald worden.Nieuwsbrief?

Volg ons