De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 definitief van toepassing.

De werkkostenregeling zal per 1 januari 2015 definitief voor alle werkgevers van toepassing worden. Binnenkort zullen we de definitieve wetgeving kenbaar maken. Hieronder in het kort de belangrijkste aanpassingen:

Om de aangekondigde aanpassingen budgetneutraal te kunnen doorvoeren, wordt het percentage van de vrije ruimte verlaagd van 1,5% naar 1,2%.

Voorlopig zal de invoering van een noodzakelijkheidscriterium alleen gaan gelden voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur.

Er hoeft niet langer maandelijks getoetst te worden of de WKR-ruimte wordt overschreden. Er hoeft slechts één keer per jaar bepaald te worden wat de verschuldigde belasting is.

Voor ondernemingen die voor ten minste 95% onderling verbonden zijn, zal gaan gelden dat bepaalde vergoedingen en verstrekkingen niet meer deels ten laste van andere vennootschappen hoeven te worden gebracht (concernregeling).

Er zal een nieuwe gerichte vrijstelling worden ingevoerd ten aanzien van een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt. Er zal hiervoor dan geen onderscheid meer zijn tussen vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. 

De bestaande regeling voor personeelskortingen zal in de vorm van een gerichte vrijstelling in de WKR worden opgenomen.
 
Voor meer informatie of een werkkostenscan of implementatie van de werkkostenregeling kan men contact opnemen met Salarisjobs via 010-2175630 of contact@salarisjobs.nl
www.wkr2015.nl