Deskundigenoordeel wegens frequent verzuim

Een werkgever die de arbeidsovereenkomst van een medewerker die frequent verzuimt, door de kantonrechter wil laten ontbinden heeft een deskundigenoordeel nodig van het UWV.Uit dit deskundigenoordeel moet blijken dat de werknemer wegens ziekte of gebreken met regelmaat niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten en dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden en dat binnen die periode de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht en of dat herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie, al dan niet met behulp van scholing, niet tot de mogelijkheden behoort.  

Het betreft hier een nieuw deskundigenoordeel naast de al bestaande deskundigenoordelen:
− deskundigenoordeel ziek of niet ziek (de ‘vroegere’ second opinion);
− deskundigenoordeel passende arbeid;
− deskundigenoordeel re-integratie-inspanningen werkgever/werknemer;
− deskundigenoordeel bij ontslag

Deze nieuwe taak van het UWV komt per 1 januari 2016 als de Verzamelwet SZW 2016 van kracht wordt expliciet in artikel 32 van de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Wet SUWI) te staan. 

Het betreffende deskundigenoordeel is gratis.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van frequent verzuim is overigens alleen aan de orde als het veelvuldige verzuim onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. 

Nieuwsbrief?

Volg ons