Deurmatmoment

Deurmatmoment, terugbetaling Arbeidskorting

De arbeidskorting en de algemene heffingskorting zijn sterker inkomensafhankelijk gemaakt, waardoor de cijfers op de loonstrook niet altijd alles meer zeggen. De definitieve afrekening is vaak pas bekend is bij de inkomstenbelastingaanslag over dat jaar. Staatsecretaris Weekers noemt dit het ‘deurmatmoment’.

Door het sterker inkomensafhankelijk maken van de heffingskortingen kan het zo zijn dat werknemers in 2014 over 2013 tot maximaal 1.173 euro aan ontvangen arbeidskorting terug moeten betalen. Het verschil over 2014 kan zelfs oplopen tot maximaal 1.730 euro. Werknemers met een salaris in 2013 vanaf 40.248 euro krijgen te maken met de terugval in de arbeidskorting. Bij werknemers met een jaarinkomen hoger dan 65.000 euro per jaar loopt dit op tot het maximale bedrag van 1.173 euro.
Als er looncomponenten zijn die eenmalig of eenmaal per jaar worden uitgekeerd zoals vakantiegeld, 13e maand bonus etc., mag het salarispakket geen rekening houden met de algemene of arbeidskorting en dus ook niet met de terugval daarin. Dat betekent dat er in de inkomstenbelasting met de werknemer wordt afgerekend.

Dit fenomeen komt ook naar voren als iemand meerdere banen of een combinatie van een baan met freelance werkzaamheden heeft. Achteraf wordt het teveel ontvangen bedrag dus verrekend met de inkomstenbelasting.