Doorbraak, korten op loon mag niet!

De rechter in Zutphen heeft het loonoffer van tien procent dat detacheringsbedrijf Interwerk aan werknemers vroeg afgewezen.
Twee werkneemsters die de zaak aanspanden via FNV Bondgenoten houden het loon volgens de afgesproken arbeidsovereenkomst.
De rechter oordeelt dat de kern van een arbeidsovereenkomst, het recht op het afgesproken loon tegenover het recht op de afgesproken arbeid, niet eenzijdig aangetast mag worden: ‘Het loon is immers de meest primaire prestatie van de werkgever', aldus de rechter.

Loon is belangrijkste tegenprestatie
Maria Lamers, arbeidsrechtjurist FNV Bondgenoten: "De rechter heeft ons pleidooi integraal overgenomen. Het loon is namelijk de belangrijkste tegenprestatie die de werkgever levert voor het werk dat iemand levert. Als daaraan wordt getornd, torn je aan de basis van het arbeidsrecht en valt de hele inkomenszekerheid weg. Een werknemer kan ook niet op eigen houtje beslissen om ander werk binnen een bedrijf te gaan doen."

Mogelijk gevolgen voor loonoffer Capgemini
Onlangs was Capgemini in het nieuws, omdat zij ook een loonoffer vroegen aan mensen. Dit loopt nog.
Toon Wennekers, coördinator arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten: "Dit is een echte doorbraak en een belangrijk signaal aan werknemers om eenzijdige verslechteringen niet zomaar te accepteren. De rechter oordeelt klip en klaar dat het niet zomaar mogelijk is eenzijdig de arbeidsovereenkomst te wijzigen."