Eerste Kamer stemt in met Participatiewet

Op 1 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Participatiewet. Deze wet gaat
in op 1 januari 2015.Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of handicap die kunnen werken, sneller en gemakkelijker aan het werk gaan.

Extra banen voor mensen met arbeidsbeperking
Het kabinet heeft samen met vakbonden en werkgeversorganisaties afspraken gemaakt. Dit moet zorgen voor extra banen (zogenoemde ‘garantiebanen’) voor mensen die niet in staat zijn om een zelfstandig inkomen op minimumniveau te
verdienen. Werkgevers stellen zich garant voor 100.000 extra banen vóór 2026, de overheid stelt zich garant voor 25.000 extra banen.

Verplicht werkplekkenquotum
Als blijkt dat het aantal extra banen niet wordt gehaald, wordt een quotum ingesteld. Dat betekent dat werkgevers met meer dan 25 werknemers worden verplicht om een bepaald aantal mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Dit aantal is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. 

Ondersteuning voor werkgevers.
Als u iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, dan kunt u op verschillende manieren ondersteuning krijgen: