Extra belasting voor bovenmatige salarissen en vertrekvergoedingen

In de loonaangifte van maart 2013 dient men een pseudo eindheffing te betalen indien uw werknemer in 2012 een hoger fiscaal loon heeft genoten uit tegenwoordige dienstbetrekking dan € 150.000. Over het meerdere dient u als werkgever dan 16% ‘eindheffing hoog loon’ af te dragen via de loonaangifte van maart 2013.
 
Het tarief voor excessieve vertrekvergoedingen gaat in 2013 omhoog van 30% naar 75%. Deze vorm van pseudo-eindheffing dient u via een apart formulier op te geven aan de belastingdienst.
Voor 2013 zal de belasting verschuldigd worden over vertrekvergoedingen boven € 531.000.