Fiscaal vriendelijk bijdragen aan sportieve fondsenwerving.

Bijdragen vanuit de werkgever voor sportieve fondsenwervingsactie (oa Alpe d’HuZes en de Roparun) kan voortaan fiscaal vriendelijk.Hierbij is te denken aan (gedeeltelijk) vergoeden van reis- en verblijfskosten of tijd beschikbaar stellen.

Indien u een financiële bijdrage aan het team van uw werknemer geeft is dit geen loonvoordeel voor uw werknemer, vandaar dat er geen loonheffing over verschuldigd is. Ook kunt u de maaltijden of het verblijf van het team verzorgen. De tijd die uw werknemer besteedt kunt u eventueel als bijzonderverlof toekennen zodat dit niet ten koste gaat van het verlofsaldo van de medewerker.

Individuele vergoedingen:
Vergoedingen die u aan individuele werknemers geeft, dienen wel tot het loon te worden gerekend. Dit omdat niet vaststaat dat de werknemer geen privévoordeel hiervan heeft en er geen sprake is van een meer dan bijkomstig zakelijk karakter aangezien de werknemer mogelijk zelf het initiatief neemt deel te nemen aan het evenement.
U kunt het bedrag meenemen in de eindheffing of onderbrengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.