Gebruikelijk loon DGA in 2017

Als u de fiscale partner of het kind bent van een aanmerkelijkbelanghouder en u stelt vermogen beschikbaar aan de vennootschap of coöperatie, dan is de gebruikelijk loon regeling ook op u van toepassing.

Voor de DGA en zijn partner is de gebruikelijk loon regeling voor 2017 verhoogd van € 44.000 (2016, 2015 en 2014) naar € 45.000. U kunt als DGA het gebruikelijk loon in 2017 onder bepaalde voorwaarden (tegenbewijsregeling) lager vaststellen dan € 45.000.

De tegenbewijsregeling voor de hoofdregel geldt als het loon van een DGA het hoogste van de volgende bedragen bedraagt:
- 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
- het loon van de meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap
- € 45.000.

Om een loon vast te stellen wat lager is dan € 45.000 zult u aannemelijk moeten maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is. Bij het vergelijk van de meest vergelijkbare werkzaamheden speelt een aanmerkelijk belang geen rol. Als u dit niet kunt aantonen bedraagt het minimaal gebruikelijk loon € 45.000.


Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen via kenniscentrum@salarisjobs.nl.
Nieuwsbrief?

Volg ons