Gedifferentieerde premie WGA wordt gedifferentieerde premie Whk per 2014

De gedifferentieerde premie WGA wordt nu per werkgever vastgesteld en is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw onderneming.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote werkgevers. U bent in 2013 een grote werkgever als het totaal van de premielonen van uw werknemers in 2011 meer was dan € 757.500. U bent in 2013 een kleine werkgever als het totaal van de premielonen in 2011 niet meer was dan € 757.500.

Gedifferentieerde premie Whk
Per 1 januari 2014 gaat u ook een gedifferentieerde premie betalen voor flexwerkers. De gedifferentieerde premie WGA gaat op in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk), die daarnaast bestaat uit premies voor flexwerkers. De gedifferentieerde premie Whk bestaat uit de volgende delen:

premiedeel WGA-vast
premiedeel WGA-flex
premiedeel ZW-flex

U krijgt eind van dit jaar een beschikking met het totaalpercentage en de 3 premiepercentages die voor u gelden.
Het premiedeel WGA-vast is gelijk aan de huidige gedifferentieerde premie WGA. De andere premiedelen zijn het gevolg van het doorbelasten van ZW- en WGA-uitkeringen van flexwerkers die zijn ontstaan vanaf 2012. Ook overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van uw werknemers met een ZW-uitkering of een WGA-uitkering (dus ook flexwerkers), worden doorbelast in deze premies.