Geen ernstige verwijtbaarheid toch billijke vergoeding

Zoals iedereen inmiddels wel zal weten, heeft de werknemer  bij ernstige verwijtbaarheid van de kant van de werkgever aanspraak op een billijke vergoeding. Deze vergoeding kan eventueel bovenop de transitievergoeding worden toegekend als het dienstverband minimaal 24 maanden heeft geduurd. Daar waar het recht op een transitievergoeding voortvloeit uit de wet moet de billijke vergoeding specifiek worden toegewezen door de rechter. De billijke vergoeding fungeert dan als een vorm van  compensatie voor het feit dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd door wangedrag van de werkgever.

Lang niet iedereen weet dat de billijke vergoeding ook in beeld kan komen ook al is er geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Artikel 7:681 BW bepaalt dat de werknemer in de navolgende situaties de keuze heeft tussen ofwel vernietiging van de opzegging door de werknemer dan wel toekenning aan hem van een ten laste van de werkgever komende billijke vergoeding:
−             opzegging door werkgever zonder inachtneming van de hiervoor geldende regels indien instemming van de werknemer ontbreekt ;
−             opzegging door de werkgever zonder toestemming UVW;
−             opzegging door de werkgever in strijd met een bijzonder opzegverbod;
−             opzegging door de werkgever in strijd met een gelijke behandelingsbepaling;
−             opzegging in strijd met wederindiensttredingsvoorwaarde. In al deze gevallen is geen ernstige verwijtbaarheid vereist.

In feite wordt als van één van deze situaties sprake is de ernstige verwijtbaarheid geacht te zijn gegeven door dat de werkgever heeft opgezegd zonder instemming van de werknemer, in strijd met een bijzonder opzegverbod, enz.

De kantonrechter Amersfoort heeft onlangs een dergelijke billijke vergoeding toegewezen omdat e werkgever het dienstverband met een kapster had opgezegd zonder toestemming van het UWV.  De kantonrechter bepaalde hier de billijke vergoeding op een bedrag van € 4.000,– bruto; gelijk aan ongeveer 20 maandsalarissen.

Vindplaats: ktr. Amersfoort 15 oktober 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:7538

Nieuwsbrief?

Volg ons