Het Handboek Loonheffingen, gepubliceerd door de belastingdienst

Hierin zijn (onder meer) nieuwe stappen opgenomen om de identiteit van een werknemer vast te stellen
Identiteit van uw werknemer vaststellen U moet de identiteit van uw werknemer vaststellen, vóórdat hij bij u gaat werken. Een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs bewaart u in uw loonadministratie. Op de kopie moeten alle persoonsgegevens staan die ook op het originele identiteitsbewijs staan. Bij het paspoort model 2013 en de identiteitskaart (ID-kaart) model 2013 moet u ook de bladzijde met het Burgerservicenummer (BSN) kopiëren. Hoe u de identiteit vaststelt, leest u in het Stappenplan Verificatieplicht.
U kunt dit stappenplan downloaden van inspectieszw.nl. Met dat plan kunt u in 5 stappen de identiteit van uw werknemer vaststellen en bepalen of een buitenlandse werknemer voor u mag werken. Maakt u gebruik van arbeidskrachten die niet op uw loonlijst staan, zoals uitzendkrachten? Kijk dan ook op eerlijkwerkenzelfinspectie.nl. Hier vindt u naast informatie over de identificatieplicht ook andere belangrijke zaken die u moet weten als u gebruikmaakt van dit type arbeidskrachten. U hoeft alleen de identiteit vast te stellen van werknemers met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en niet van werknemers met loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals (pre)pensioenuitkeringen.

Nieuwsbrief?

Volg ons