Hoe om te gaan met wijziging ketenregeling vanaf 1 juli 2015?

Zoals inmiddels wel bekend wijzigt de ketenregeling van maximaal 3 contracten in 3 jaar tijd waarbij een tussenliggende periode tot 3 maanden meetelt in de keten (3-3-3) naar maximaal 3 contracten in 2 jaar tijd waarbij de tussenliggende periode wordt opgerekt naar 6 maanden (3-2-6).

Hoe kunt u nog optimaal gebruik maken van de huidige ruimere ketenregeling?

Als u een derde contract nog laat ingaan vóór 1 juli 2015 kunt u nog optimaal gebruik maken van de huidige ruimere ketenregeling. Het nadeel is dan wel dat u op het eind van de rit als u besluit niet verder te gaan de transitievergoeding moet aftikken.

Ook als u voor 1 juli 2015 overeenstemming hebt over een volgend contract dat ingaat ná 1 juli 2015 kunt u nog gebruik maken van de huidige 3-3-3 constructie. Met andere woorden: het moment van overeenkomen is bepalend, niet het moment waarop de arbeidsovereenkomst feitelijk ingaat! Hier kunt u dus uw voordeel mee doen als u besluit uw tijdelijke kracht nog even te houden.

Let wel de transitievergoeding moet u dan wel betalen als de werknemer minimaal 24 maanden bij u heeft gewerkt en u verlengt het contract niet.

Stel dat een tijdelijk contract is geëindigd op 1 april 2015 en een volgend contract start op 1 augustus. Dan is de doorbrekingstermijn 4 maanden. Op grond van het huidige recht is dit voldoende. Op grond van het nieuwe recht niet. Aangezien het tweede contract ná 1 juli 2015 ligt (ervan uitgaande dat er niet voor 1 juli 2015 overeenstemming is bereikt over het tweede contract) is het nieuwe recht van toepassing dus een onderbrekingstermijn van 6 maanden en moet dus het vorige contract meegenomen worden in de telling van de ketens.

Kortom het is opletten geblazen. Inventariseer welke contracten afgelopen na 1 juli 2015 die langer dan 24 maanden hebben geduurd omdat u die werknemers een transitievergoeding moet betalen.