Hogere AOW-leeftijd is rechtsgeldig

De verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar is volgens de rechtbank in Amsterdam niet in strijd met de wet.
De verhoging is volgens de rechter noodzakelijk om de kosten van het pensioenstelsel betaalbaar te houden.

Per 1 januari 2013 is de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd in werking getreden. De AOW-leeftijd gaat hierdoor de komende jaren stapsgewijs omhoog.