Inhoudingsverbod minimumloon vanaf 2017

Ditzelfde geldt voor het verrekenen van vorderingen met het loon.
Er geldt een uitzondering voor verplichte inhoudingen zoals loonheffing en pensioenpremies.
Onder voorwaarden is daarnaast een uitzondering mogelijk voor huisvestingskosten en kosten voor een zorgverzekering. Beoordeel dus tijdig of u door het inhoudingsverbod mogelijk bepaalde bedragen, zoals studiekosten en boetes, niet meer kan inhouden.

Nieuwsbrief?

Volg ons