Kennismigrant 2014

Salariscriteria en looncomponenten kennismigrant 2014
In plaats van een bruto jaarsalariseis is men sinds 1 januari 2014 overgegaan op een bruto maandsalariseis bij de kennismigrantenregeling en de Europese Blauwe Kaart. Dat meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst.
Zowel voor de kennismigrant als de houder voor de Europese Blauwe Kaart geldt dat de uitbetaling van het salaris voortaan giraal overgemaakt moet worden via een bankrekening die op naam van de vreemdeling staat.

In verband met de handhaving is het belangrijk dat de werkgever kan aantonen dat een werknemer elke maand hetzelfde bedrag aan salaris krijgt. Daarnaast moet het salaris verband houden met de gebruikelijke arbeidsduur per week voor de functie.

De maandbedragen voor kennismigranten en voor de Europese Blauwe Kaart voor 2014 zijn door de minister van Sociale Zaken op 6 december 2013 gepubliceerd in Staatscourant nr. 34008.

Welke looncomponenten tellen mee?
Naast loon kunnen onkostenvergoedingen meetellen, maar alleen als zij gegarandeerd zijn, en structureel elke maand uitbetaald worden.
Loon in natura kan niet meegeteld worden voor de norm.
Het vakantiegeld telt wel mee voor de norm, maar hoeft niet maandelijks uitbetaald te worden.
De eindejaarsuitkering telt ook mee voor de norm (alhoewel niet elk bedrijf dit uitkeert).

Tweemaal aangeven
De IND vraagt de werkgever daarom om het maandsalaris tweemaal op het aanvraagformulier aan te geven, eenmaal exclusief het vakantiegeld en eventuele eindejaarsuitkering, en eenmaal inclusief het vakantiegeld en eindejaarsuitkering (deze laatste alleen indien van toepassing). Het aanvraagformulier zal daarop worden aangepast.

Overzicht bruto maandlonen 
Sinds 1 januari 2014 gelden de volgende bruto maandlonen:

Kennismigranten vanaf 30 jaar € 4.048 (excl. vakantiegeld)
Kennismigranten vanaf 30 jaar € 4.371,84 (incl. vakantiegeld)
Kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 2.968 (excl. vakantiegeld)
Kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.205,44 (incl. vakantiegeld)
Instroom na zoekjaar afgestudeerden/regeling Hoogopgeleiden € 2.127 (excl. vakantiegeld)
Instroom na zoekjaar afgestudeerden/regeling Hoogopgeleiden € 2.297,16 (incl. vakantiegeld)
Blauwe Kaart € 4.743 (excl. vakantiegeld)
Blauwe Kaart € 5.122,44 (incl. vakantiegeld)