Kraamverlof bij een meerling

De aanstaande vaders krijgen geen extra kraamverlof
Ongeacht het aantal kinderen blijft dit altijd twee dagen. Wel mogen de vaders onbetaald verlof opnemen daar dit namelijk een voorschot is op het ouderschapsverlof en dat krijgen ze voor elk kind. In de CAO kunnen er andere afspraken zijn gemaakt over het betaalde kraamverlof. Het kan zijn dat het kraamverlof langer of korter duurt of gedeeltelijk onbetaald. Afwijkende regels kunnen opgenomen zijn een regelement met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
Nieuwsbrief?

Volg ons