LIV: nieuw loonkostenvoordeel voor lage lonen

Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon (WML), krijgen vanaf 2017 een nieuwe tegemoetkoming: het lage inkomensvoordeel (LIV).
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

Het gemiddelde uurloon van de werknemer bedraagt minimaal 100% en maximaal 125% van het WML voor een 23-jarige of ouder.
Er is sprake van een substantiële baan (minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar).
De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Het LIV is ook van toepassing op werknemers jonger dan 23. Zij moeten dan echter wel een gemiddeld uurloon hebben van minimaal 100% en maximaal 125% van het WML voor een 23-jarige of ouder.

U hoeft geen apart verzoek te doen voor het LIV. Het LIV geldt al vanaf 2017 maar wordt uiteindelijk pas na 1 augustus 2018 aan de werkgever uitgekeerd. Houd er dus rekening mee dat u het loonkostenvoordeel 2017 pas in de tweede helft van 2018 daadwerkelijk ontvangt.

Nieuwsbrief?

Volg ons