Laat geen geld liggen

Recht op € 7.000,00 premiekorting pp
Vraag informatie uit bij uw werknemer.

Uw werknemer is wettelijk verplicht desgevraagd informatie te verstrekken over zaken met betrekking tot zijn arbeidsverleden die voor u van belang kunnen zijn (artikel 38b ZW). Het kan handig zijn te weten of uw werknemer bijvoorbeeld een WAO- of WIA-uitkering ontvangt of dat deze wellicht binnen een periode van 5 jaar voorafgaand aan indiensttreding is geëindigd.

U hebt dan immers recht op een premiekorting van EUR 7.000 op jaarbasis en dat maar liefst drie jaar lang als u een werknemer aanneemt. Herplaatst u een werknemer na 104 weken ziekte dan kunt u de premiekorting maximaal één jaar toepassen. De premiekorting geldt bij een dienstverband van minimaal 36 uur per week. Werkt de werknemer minder uren per week dan wordt de premiekorting pro rato verminderd.

Dergelijke informatie mag u bij uw werknemer uitvragen twee maanden nadat hij bij u in dienst is getreden. De twee maanden termijn houdt verband met de maximaal toegestane duur van de proeftijd. Ook is in die situatie de no-riskpolis van toepassing. Dit betekent dat als deze werknemer ziek wordt, dat deze werknemer aanspraak kan maken op een Ziektewet-uitkering van het UWV die u in mindering kan brengen op uw loondoorbetalingsverplichting (artikel 29b ZW). Een dergelijke uitkering wordt veelal via u als werkgever betaalbaar gesteld. Vaak ontvangt u dergelijke informatie via uw Arbodienst.

De vraag is dan of een Arbodienst dergelijke informatie in het kader van de privacybescherming wel aan u mag doorspelen. Het antwoord hierop luidt bevestigend. Die informatie valt niet onder het medisch beroepsgeheim zo bepaalde de rechtbank Noord-Holland.

Tip: vraag informatie bij uw werknemer uit. Salarisjobs kan u daarbij behulpzaam zijn