Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het LIV beoogt de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren. Het LIV bedraagt maximaal € 2000 per werknemer per jaar op basis van een 38-urige werkweek. Het gaat dan om werknemers met een loon tussen 100 en 110% van het wettelijk minimum loon, die in één jaar ten minste 1248 uur gewerkt hebben bij dezelfde werkgever. Is er sprake van een werknemer met een loon tussen 110 en 120% van het wettelijk minimum loon dan bedraagt het LIV onder dezelfde condities, maximaal € 1000.

De toekenning vindt plaats naar rato van aantal gewerkte uren in een jaar. Het LIV stopt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Uiteraard kan Salarisjobs u behulpzaam zijn bij het optimaal benutten van de diverse subsidiemogelijkheden. 

Nieuwsbrief?

Volg ons