Lage sectorpremie

In vijf sectoren t.w. agrarisch bedrijf, bouwbedrijf, culturele instellingen, horeca algemeen en schildersbedrijf is de sectorpremie voor de Werkloosheidswet verdeeld in twee premies t.w. een hoge en een lage
De reden is omdat in deze sectoren het werkloosheidsrisico groter is dan in andere. De lage sectorpremie is van toepassing voor werknemers die een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben van tenminste 1 jaar.
In deze overeenkomst moet ook het aantal arbeidsuren genoemd worden.
Voor werknemers met een nul-uren contract (oproep) of een arbeidsovereenkomst korter dan 1 jaar moeten de werkgevers de hoge sectorpremie afdragen. Als een werknemer met een jaarcontract binnen het jaar uit dienst gaat en recht heeft op een WW-uitkering, moet de werkgever met terugwerkende kracht tot begin van de dienstbetrekking de hoge sectorpremie betalen. Het kan overweegbaar zijn om het dienstverband aan te houden dit vanwege de hoge sectorpremie.

Nieuwsbrief?

Volg ons