Lager gebruikelijk loon voor andere DGA’s

Ook DGA’s die niet als DGA van een innovatieve startup worden aangemerkt, kunnen het gebruikelijk loon onder voorwaarden lager vaststellen dan € 44.000.

Er geldt namelijk een tegenbewijsregeling voor de hoofdregel dat het loon van een DGA het hoogste van de volgende bedragen bedraagt:
75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen)
€ 44.000

Om het loon lager dan € 44.000 vast te stellen, moet u aannemelijk maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 44.000. Lukt dat niet dan bedraagt het gebruikelijk loon altijd minimaal € 44.000.

Nieuwsbrief?

Volg ons