Lagere ww bij niet volledig werken

Lagere WW bij niet volledig jaar werken. 

Voor werknemers die niet een volledig jaar hebben gewerkt pakt het nieuwe Dagloonbesluit werknemersverzekeringen ongunstig uit.

De hoogte van een WW wordt berekend over het gemiddeld verdiende loon per dag. Gekeken wordt naar de referteperiode. Deze periode bedraagt een jaar en eindigt in het aangifte tijdvak voorafgaand aan het tijdvak waarin de werknemer werkloos is geworden. Dus als een werknemer in november werkloos wordt dan is de referteperiode oktober tot en met september. Voorheen werd het dagloon berekend door het loon, verdiend in het jaar voorafgaand aan de werkloosheid, te delen door het aantal gewerkte dagen. Als er niet het hele jaar was gewerkt, telden alleen de daadwerkelijk gewerkte dagen bij de laatste werkgever bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering.

Vanaf 1 juli 2015 geldt dit echter niet meer. Het loon van het jaar voorafgaand aan de WW wordt gedeeld door het totaal aantal werkdagen in een jaar (261), ongeacht of er wel of niet het hele jaar is gewerkt. Voorbeeld Anna heeft eerst een half jaar heeft gestudeerd en daarna zes maanden op tijdelijke basis  gewerkt. In die periode heeft zij € 6.000 verdiend. Tot 1 juli 2015 werd het gemiddelde dagloon berekend door de € 6.000 door de 130 feitelijk gewerkte dagen te delen. Dat komt neer op een dagloon van € 46,15. In de nieuwe situatie komt het gemiddelde dagloon echter uit op € 22,99, een daling van meer dan 50 procent. Er gaan al stemmen op om dit te repareren. Het is afwachten of de wetgever hiertoe over zal gaan.

Nieuwsbrief?

Volg ons