Lagere Zvw-bijdrage en wijziging zorgtoeslag in 2014

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (normaal) daalt van 7,75 procent in 2013 naar 7,5 procent in 2014
De Inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage (verlaagd) gaat omlaag van 5,65 naar 5,40. Bij de nominale premie wordt een daling geraamd van gemiddeld € 1.250 in 2013 naar gemiddeld € 1.226 in 2014. Ook wordt de zorgtoeslag in 2014 anders berekend. Dat staat in de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De Wet op de zorgtoeslag bepaalt dat een huishouden maximaal een op basis van een formule bepaald percentage van het inkomen moet bijdragen aan de nominale premie en voor de betalingen in verband met het verplicht eigen risico. De hoogte van de zorgtoeslag wordt bepaald door de standaardpremie (de geraamde gemiddelde nominale premie voor een zorgverzekering plus het geraamde gemiddelde te betalen bedrag vanwege het verplicht eigen risico) en het huishoudinkomen van de ontvanger.

Andere percentages
De percentages die bepalen hoeveel een huishouden zelf moet betalen wijzigen in 2014. Dit komt enerzijds door een maatregel uit 2011 waarin is besloten deze percentages in vier stappen te verhogen (van 2012 tot en met 2015).

Standaardpremie
Ook de wijze waarop de standaardpremie wordt bepaald, verandert. Met ingang van 2014 wordt deze gebaseerd op de gemiddelde premie inclusief collectieve contracten, terwijl tot en met 2013 de premie van collectieve contracten niet werd meegenomen. De raming voor deze standaardpremie 2014 bedraagt € 1.461. Dit komt overeen met de eerder genoemde raming van de nominale premie van € 1.226 plus het geraamde gemiddelde eigen risico.

De Belastingdienst/Toeslagen ontvangt - voordat de zorgtoeslag feitelijk wordt uitgekeerd - een geactualiseerde inschatting van de hoogte van de nominale premie nadat de zorgverzekeraars hun premie bekend hebben gemaakt.

Buitenlandse ziektekostenaanspraken
De door de werkgever verschuldigde Zvw-bijdrage telt niet mee voor het loon (art. 11d Wet op de loonbelasting). Dit gaat ook gelden voor in het buitenland verschuldigde bijdragen door werkgever en werknemer aan met de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet vergelijkbare wettelijke zorgverzekeringen in het buitenland. Dat is geregeld in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen.