Lease auto vervangen zonder bijtelling

Dit is ter voorkoming van dubbele bijtelling
Door deze afspraken is het voor werkgevers en de Belastingdienst duidelijk of een auto van de zaak niet ter beschikking is gesteld volgens de Wet op de loonbelasting. 
En er dus geen extra bijtelling hoeft worden toegepast. Dit is vooral voordelig voor die werknemers die een kleine of elektrische auto van de zaak hebben.

Groter bereik of meer plaatsen

Kleine auto’s hebben vaak een lage cataloguswaarde en lage CO2-uitstoot en dus meestal ook een relatief laag bijtellingspercentage. Aan de andere kant is er ook weinig ruimte is voor bagage. De afspraken in de nieuwe Brancheregeling Tijdelijk Vervangend Leasevoertuig (TVL) 2017 zorgt dat  werknemers een kleine auto kunnen leasen, maar bijvoorbeeld in de vakantie of het weekend een grotere auto meenemen. Op dat moment geldt het juiste bijtellingspercentage voor de grotere en vervangende auto.

Ditzelfde geldt als een werknemer een elektrische auto van de zaak heeft, maar een auto met een groter bereik nodig heeft voor een afspraak aan de andere kant van het land of een vakantie.

Strikte voorwaarden voor vervanging

Onder bepaalde omstandigheden hoeft de werkgever geen rekening te houden met dubbele bijtelling van de vervangende auto én van de eigenlijke auto van de zaak. Om tijdelijk in aanmerking te komen voor deze regeling moet worden voldaan aann deze voorwaarden:

• Een schriftelijk afspraak tussen werkgever en werknemer dat In de periode dat de werknemer een vervangende auto tot zijn beschikking heeft, heeft hij zijn eigenlijke auto van de zaak niet tot zijn beschikking. De sleutels moeten zelfs zijn ingeleverd.

• De werkgever moet de schriftelijke afspraken, samen met alle gegevens over de vervangende auto bewaren in   de  loonadministratie.

• Als de auto van de zaak van een werknemer vervangen wordt door een andere vervoerssoort, zoals een elektrische fiets of een scooter, moet de waarde in het economische verkeer van het privégebruik van dat vervangende voertuig als loon in natura meegenomen worden.

• Elke keer kan het vervangende voertuig een ander voertuig zijn.

• Het maakt geen verscil of  het vervangende voertuig voor zakelijke of privédoeleinden gebruikt is.

Nieuwsbrief?

Volg ons