Manager Administratieve Dienst (INGEVULD)

Vacature
Je bent  verantwoordelijk voor de personeelsadministratie, de salarisadministratie en de financiële administratie. Bij onze opdrachtgever  werken ongeveer 100 mensen  verspreid over twee locaties .
Voor de korte termijn is het verbeterplan gericht op stabilisatie van de huidige dienstverlening en volop in uitvoering. De afbouw van de onvermijdelijke (tijdelijk) aanvullende inhuur vindt eind 1e kwartaal 2013 plaats, nadat de afronding van het jaarwerk 2012 is veiliggesteld. Het Verbeterplan heeft zorg gedragen voor een – inmiddels afgeronde – reorganisatie.
Er is een lange termijn plan ontwikkeld voor FA en PSA. Dit plan beoogt de processen en systemen te convergeren (van veel naar 1) en tegelijkertijd innovaties toe te passen (digitaal order to pay proces bij de FA en PSA zelfservice voor medewerkers en managers).
In de toekomst – onder voorbehoud van definitieve besluitvorming – gepositioneerd worden als een shared service organisatie, samen met Personeelssupport, ICT en Facilitair ingepast binnen het in ontwikkeling zijnde geïntegreerde interne dienstverlening binnen de Directie bedrijfsvoering.

Functie eisen
Wij zoeken een inspirerende en ondernemende manager met visie, gevoel voor relaties en kennis van de financiële dienstverlening.
De manager rapporteert aan de Directeur Bedrijfsvoering (e.e.a. onder voorbehoud: momenteel is het beoogde organisatiemodel -waarin een structuur met een directeur Bedrijfsvoering is gevormd – ter advies voorgelegd aan de Centrale Ondernemingsraad).
De manager  is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het team en de voortdurende doorontwikkeling en optimalisatie van het team. Je zorgt voor integrale afstemming van de dienstverlening met overige interne dienstverleners en bent verantwoordelijk voor de kostenoptimalisatie.
Je hebt een academisch werk- en denkniveau en aantoonbare affiniteit met financiële dienstverlening in het algemeen en het vakgebied  in het bijzonder. Dit combineer je met kennis van relevante wet- en regelgeving.
Een goed ontwikkeld conceptueel denkvermogen, een duidelijke visie en vertaling in heldere ontwikkelingslijnen en concrete resultaten mogen niet ontbreken. Je bent zowel strategisch als operationeel sterk en bent in staat om de complexiteit van het werken op een grote schaal te hanteren.

Wat wij bieden
Wij bieden een stevige en veelzijdige fulltime baan bij een ambitieuze en toonaangevende organisatie.

Geïnteresseerd in deze uitdagende vacature als HR Manager? Neem dan snel contact op met Sjoerd de Boer  voor een afspraak via 010-217 5630 of stuur je CV naar sdboer@salarisjobs.nl