Mobiliteitsbonus

Vanaf 2013 krijgt u als werkgever een mobiliteitsbonus als u iemand in dienst neemt van 50 jaar en ouder met een uitkering of iemand met een ziekte of handicap.

U krijgt deze mobiliteitsbonus maximaal 3 jaar. De premiekorting die u ontvangt is:

• € 7.000 per jaar als u iemand in dienst neemt die 50 jaar of ouder is en een uitkering heeft.

• € 7.000 per jaar als u iemand in dienst neemt met een ziekte of handicap, en als deze werknemer minimaal het minimumloon
verdient.

• € 3.500 per jaar als u iemand in dienst neemt met een ziekte of handicap, en als deze werknemer met loondispensatie bij u gaat werken.