Modelovereenkomst

Vanaf 1 mei 2016 beoordeelt de Belastingdienst de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op basis van de overeenkomst waaronder zij werken

Daarbij onderzoekt de Belastingdienst of de werkelijkheid overeenstemt met wat op papier is afgesproken. Wilt u zekerheid dat u als opdrachtgever gevrijwaard bent voor de inhouding van loonheffing, dan kunt u de werkzaamheden laten verrichten onder de voorwaarden van een goedgekeurde (standaard) modelovereenkomst. Ook kunt u uw eigen overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen.

Tot 1 januari 2018 is een implementatietermijn van toepassing om zo nodig de werkwijze aan te passen. Tot die tijd is de handhaving opgeschort. Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen dus geen boetes of naheffingen. Echter zal deze verlenging van de implementatieperiode niet gelden voor ‘kwaadwillende opdrachtgevers’. Voor hen geldt met ingang van 1 mei 2017 een (repressief) handhavingsbeleid.

Nieuwsbrief?

Volg ons