Mr. Joop van Zijl "Bescherming van de privacy van werknemers".

Spreker: Mr. Joop van Zijl
Locatie: Breda
Datum: 30 oktober 2017
Tijdstip:
Op maandag 30 oktober komt Mr. Joop van Zijl van kantoor www.vanzijl-advocaten.nl voor Salarisjobs spreken.


Het onderwerp zal  "Bescherming van privacy van werknemers" zijn.

Een onderwerp waar werkgevers in de praktijk heel verschillend mee omgaan.
Een grote groep werkgevers is zich niet of nauwelijks bewust van de wettelijke verplichtingen die voor hen op dit punt gelden. Dit kan leiden tot oplegging van boetes en tot negatieve publiciteit.

Tijdens deze bijeenkomst komen vragen aan de orde als;
- Welke verplichtingen gelden bij het verwerken van persoonsgegevens?
- Onder welke voorwaarden is het toegestaan de verwerking van persoonsgegevens aan derden over te laten?
- Wanneer is sprake van een datalek en welke verplichtingen gelden dan?

Onderwerpen zoals cameratoezicht, controle op het gebruik van e-mail en internet, screening van sollicitanten en het gebruik van social media door werknemers komen ook aan de orde.

Kortom, het beloofd een informatieve en interessante bijeenkomst worden!
Wilt u deze bijeenkomst graag bijwonen? Meld u dan snel aan via kenniscentrum@salarisjobs.nl.


Nieuwsbrief?

Volg ons