Nieuw wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein

Bovenstaand wetsvoorstel regelt dat er voor werkgevers een nieuw systeem komt met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen. Ook zal een zogenoemd lage inkomensvoordeel worden invoeren. Doel van deze maatregelen is werkgevers te stimuleren  mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Soorten loonkostenvoordelen

U kunt als dit wetsvoorstel wordt ingevoerd (naar verwachting per 1.1.2017) in de loonaangifte een verzoek doen voor de volgende tegemoetkomingen:

a. loonkostenvoordeel oudere werknemer (maximaal € 6.000 per jaar);
b. loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer (maximaal € 6.000 per jaar);
c. loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak (maximaal € 2.000 per jaar);
d. loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer (maximaal € 1.000 per jaar).

Een vóór 1 mei van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft ingediend correctiebericht wordt opgevat als een in de loonaangifte gedaan verzoek. Om een loonkostenvoordeel te kunnen aanvragen, hebt u een doelgroepenverklaring van het UWV nodig. 

Behoort de werknemer tot de doelgroep dan kunt u vanaf het begin van de dienstbetrekking gedurende drie jaar – of tot de dienstbetrekking is geëindigd - een verzoek tot tegemoetkoming indienen. Er bestaat geen recht op het loonkostenvoordeel als de betreffende werknemer in het voorafgaande half jaar ook al bij u heeft gewerkt. Deze zogenoemde ‘draaideurbepaling’ moet voorkomen dat werknemers worden ontslagen en daarna opnieuw in dienst komen louter vanwege het loonkostenvoordeel.

Nieuwsbrief?

Volg ons